ขั้นตอนการตรวจรับงานมุงหลังคาบ้าน

การตรวจวัสดุมุงหลังคา ก่อนที่เราจะเลือกวัสดุมุงหลังคานั้น เราควรตรวจสอบกับผู้ผลิตหลังคาหรือศึกษาดูจากคู่มือหลังคาดังกล่าวว่ามีขนาดเท่าไหร่ และมีองศาความลาดชันของหลังคาที่จะสามารถติดตั้งได้เท่าไหร่ แล้วค่อยตรวจสอบกับแบบก่อสร้างของบ้านเราว่าถูกต้องตามสเปคที่เราอยากได้วัสดุแบบไหน บางคนอาจจะอยากได้หลังคาแบบเรียบแบน เพราะว่าวัสดุหลังคาบางประเภทนั้นจะมีความเอียงต่ำเกินจะทำให้ไม่สามารถมุงหลังคาได้

ตรวสอบโครงหลังคาบ้าน ในขั้นตอนนี้เจ้าของบ้านอาจจะไม่ต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้าน แต่ตรวจจากภายนอกด้วยการประมาณสายตาว่าลักษณะหลังคาว่ามีการเว้นระยะห่างได้อย่างพอสมควรหรือไม่ และต้องมีการเอียงองศาถูกต้องตามแบบหรือเปล่า ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะให้ช่างลองทาบวัดองศาดูได้ ส่วนโครงหลังคาจะต้องมีระยะห่างจากผนังตามแบบอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันฝนสาดเข้าภายในตัวบ้าน

ตรวจสอบการปูหลังคา วัสดุที่เตรียมนำไปปูหลังคานั้นจะต้องวางบนหลังคาก่อนปู เพื่อที่จะกระจายน้ำหนักของวัสดุเพื่อไม่ให้หลังคารับน้ำหนักมากเกินไป และไม่เสี่ยงกับวัสดุร่วงลงมาภายในตัวบ้าน ในระหว่างการปูหลังคาควรให้ช่างตรวจสอบดูว่าวัสดุมุงหลังคาวางสลับกันเป็นรอยต่อ ซึ่งวัสดุการมุงด้านข้างจะต้องสลับกันในแต่ละขั้นเพื่อไม่ให้หลังคารั่วจากรอยต่อ ละควรจะมีการทาสียาแนวไว้ด้วย

ตรวจความเรียบร้อยหลังจากปูหลังคาเสร็จ สำหรับการตรวจดูจากภายในในส่วนใต้หลังคา ห้ามมีแสงลอดมายังภายใต้หลังคา ส่วนภายนอกให้สังเกตุดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างเช่น แนวหลังคาทั้งแนวนอนและแนวตั้งจะต้องปูหลังคาให้แนบสนิท รวมไปถึงวัสดุอื่นๆ ภายในหลังคาว่าจะต้องไม่มีเศษปูนและเศษวัสดุอื่นๆเหลืออยู่ และจะต้องกำชับช่างให้ทำความสะอาดก่อนมอบรับงาน

ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคา ในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะเป็นการตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาบ้านโดยใช้วิธีฉีดน้ำหรือรอดูตอนฝนตก เพื่อดูว่าเกิดรอยรั่วจากหลังคาหรือไม่ หรือมีจุดเสี่ยงที่น้ำจะเข้าได้ ถ้าหากมีเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพงควรจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก่อน

Leave a Reply