เคล็ดลับการสร้างบ้านติดกับธรรมชาติให้เย็นสบายและน่าอยู่

ในมุมมองการเลือกที่อยู่อาศัยของคนทั่วไปและรวมถึงนักลงทุน ถ้าเลือกได้แล้วทุกคนล้วนอยากได้บ้านที่น่าอยู่ ร่มรื่นเย็นสบายใกล้ชิดกับธรรมชาติมาที่สุด แต่แทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านฉะเชิงเทราที่อยู่ใกล้ธรรมชาติเหล่านี้กลับหาได้ยากมาก แม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็จะมีราคาสูงลิบลิ่วและเมื่อประกาศขายเมื่อไหร่ผู้คนที่อยากได้บ้านใกล้ธรรมชาติก็จะแย่งแห่ไปซื้อกัน ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้ามีที่ดินแปลงสวย และทำเลดีก็จะไม่ได้แปลว่าบ้านบนที่ดินผืนนั้นจะต้องดีและมีมูลค่าสูงไปด้วย และที่สำคัญจะต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบปรังปรุงบ้านให้เหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งตามหลักมาตรฐานสากลแล้วจะเพิ่มพูนมูลค่าบ้านได้โดยอาศัยธรรมชาติมาช่วยด้วย นั่นก็คือเรื่องอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนการใช้ประโยชน์จากลมและพลังงานแสงอาทิตย์

การใช้ประโยชน์จากอุณภูมิของการแผ่รังสีความร้อนของแสงอาทิตย์

แนวคิดพื้นฐานของการทำให้บ้านร่มเย็นสบายและน่าอยู่ก็จะต้องทำให้อุณภูมิรอบๆตัวบ้านต่ำกว่าอุณภูมิของผู้อยู่อาศัยให้ได้ ถ้ามองจากส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกอาจจะตกแต่งปรับได้โดยการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแสงพระอาทิตย์โดยเฉพาะในทิศที่มีความร้อนจากแสงอาทิตย์สูง ได้แก่ ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้และยังรวมถึงการใช้พืชคลุมดินเพื่อให้ผิวดินไม่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง จะทำให้พื้นผิวโดยรอบบ้านนั้นเย็นขึ้น นอกจากนี้ยังใช้การระเหยน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นเข้ามาช่วยได้อีกทาง และอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือว่ามีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศภายในบริเวณบ้านอย่างมากก็คือเรื่องผังอาคารตัวบ้าน โดยปกติแล้วสถาปนิกไทยส่วนใหญ่จะนิยมวางผังอาคารไม่ให้ขวางพระอาทิตย์ ก็คือทำผังบ้านให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวหันไปทางทิศเหนือและทิศใต้เป็นหลัก เพื่อให้บ้านรับแสงจากพระอาทิตย์น้อยที่สุดและรับกระแสลมได้อย่างดีที่สุด

การใช้ประโยชน์จากความเร็วลมและทิศทาง

บ้านที่จะได้รับลมได้ดีที่สุดก็คือบ้านที่ออกแบบผังอาคารรับกระแสลมธรรมชาติได้ดีที่สุด นอกจากเรื่องตำแหน่งช่องลมแล้วจะต้องสอดคล้องกับความเหมาะสมของทิศทางของลมอีกด้วย และมีวิธีใช้ประโยชน์จากลมอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้กันในอย่างแพร่หลายก็คือปลุกต้นไม้เพื่อปรับกระแสลมให้พัดไปยังทิศที่ต้องการหรือปลูกต้นไม้พุ่มสูงเพื่อให้กระแสลมลอดผ่านใต้ไม้ได้อย่างสะดวก

การใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้พื้นที่บ้านนั้นมีอุณภูมิสูงขึ้น แนวคิดจากการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์จึงต้องพยามปรับแต่งสภาพแวดล้อม เพื่อลดอุณภูมิจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด โดยการใช้พันธุ์ไม้มาช่วยสร้างร่มเงาให้กับพื้นที่บ้าน และนอกจากนั้นแล้วยังจะต้องใช้วิธีการอื่นๆ เข้ามาช่วยด้วย เช่น ทำชายคาเพื่อบังแสงอาทิตย์ โดยทิศทางที่มีอุณภูมิความร้อนสูง และนอกจากนั้นการจัดตำแหน่งห้องก็ยังมีความสำคัญอีกเช่นเดียวกัน อย่างเช่น ห้องนอน ควรเป็นห้องทีมีความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าน้อยที่สุดและควรจะเป็นตำแหน่งที่รับลมธรรมชาติได้มากที่สุดเช่นเดียวกัน และวิธีสุดท้ายที่อาจจะช่วยได้อีกวิธีหนึ่งคือการเลือกใช้สีทาบ้าน ควรจะเลือกใช้สีอ่อน เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจากตัวบ้านได้มากขึ้นอีกด้วย

Leave a Reply