ขั้นตอนการตรวจรับงานมุงหลังคาบ้าน

การตรวจวัสดุมุงหลังคา ก่อนที่เราจะเลือกวัสดุมุงหลังคานั้น เราควรตรวจสอบกับผู้ผลิตหลังคาหรือศึกษาดูจากคู่มือหลังคาดังกล่าวว่ามีขนาดเท่าไหร่ และมีองศาความลาดชันของหลังคาที่จะสามารถติดตั้งได้เท่าไหร่ แล้วค่อยตรวจสอบกับแบบก่อสร้างของบ้านเราว่าถูกต้องตามสเปคที่เราอยากได้วัสดุแบบไหน บางคนอาจจะอยากได้หลังคาแบบเรียบแบน เพราะว่าวัสดุหลังคาบางประเภทนั้นจะมีความเอียงต่ำเกินจะทำให้ไม่สามารถมุงหลังคาได้