‘เครดิตบูโร’ คืออะไร

‘เครดิตบูโร’ คืออะไร

‘เครดิตบูโร’ เราจะได้ยินหรือรู้จัก ก็ต่อเมื่อเราอยากสร้างหนี้สินขึ้นมา อย่างถ้าเราอยากจะขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือกู้ซื้อรถ เราจะต้องได้ยินคำนี้แน่ๆ ไม่มาจะมาจากญาติพี่น้องหรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร นั่นก็คือคำว่า ‘เครดิตบูโร’ ซึ่งเวลาขอสินเชื่อไม่ผ่าน ติดเครดิตบูโร จะเป็นข้ออ้างของเจ้าหน้าที่ที่บอกให้กับลูกค้ากันจนชินหู แล้วความจริงของ ‘เครดิตบูโร’ นั้นเป็นยังไงไปอ่านกัน